top of page

Wat is manuele lymfedrainage?

Manuele lymfedrainage (MLD) is een diepwerkende massagetechniek die natuurlijke genezingsprocessen stimuleert en versnelt en een bijdrage levert aan de mentale en emotionele gezondheid van mens en dier. De massage werkt pijnstillend en brengt rust in hoofd en lijf. Bij stofwisselingsgerelateerde ziekten bijvoorbeeld is het een zeer waardevolle, effectieve therapie. Denk aan hoefbevangenheid, cushing etc. Voor paarden die vanwege een beenblessure verplichte boxrust hebben is lymfedrainage onmisbaar. Door de stilstand neemt immers de doorstroming in de lymfen af. 

 

Beweging

Beweging is noodzakelijk voor een goede doorstroming van het lymfevocht. Als de bewegingsmogelijkheden van het paard (tijdelijk) beperkt zijn, kan manuele lymfedrainage (MLD) problemen voorkómen en bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van het paard. Paarden genieten van de massage, wat extra voldoening geeft bij het toepassen van deze techniek.   

 

Behandeling

Een MLD-behandeling duurt gemiddeld 1 á 1,5 uur en wordt bij voorkeur gegeven in een voor het paard vertrouwde omgeving. Daardoor komen we gemakkelijker in de parasympatische kant van het zenuwstelsel. 

De frequentie van de behandelingen is klachtafhankelijk en wordt individueel afgesproken in een behandelplan. In voorkomende gevallen wordt een dierenarts ingeschakeld.

Wat doet het lymfestelsel?

Bij mens en dier stroomt bleek vocht (lymfe) in een uitgebreid vatensysteem, verspreid over het hele lichaam, van diep (bij de organen) tot aan de oppervlakte (de huid). Alleen de hersenen doen niet mee. Het systeem neemt overtollig vocht uit de weefsels op en ruimt afval op. Via lymfeklieren en lymfevaten wordt het lymfevocht gezuiverd en vervoerd om uiteindelijk in de bloedbaan terecht te komen. De witte bloedlichaampjes gaan in dit proces als soldaatjes in de weefsels op zoek naar ongewenste indringers. Eenmaal gevonden, wordt de indringer ingesloten en ‘opgegeten’. Een ingenieus en intelligent systeem. Bij voldoende beweging in het lymfestelsel is dit zelfgenezend vermogen van het lichaam effectief.  

Het lymfestelsel heeft naast een concrete fysieke functie ook een belangrijke energetische werking. Het vocht is net als water ook een supergeleider van energieën en emoties.

 

Stagnatie in het systeem

Door ziekte, verwonding of stress kan stagnatie in het systeem optreden. Dan is het lichaam minder goed in staat op de juiste wijze te regenereren. Afvalproducten worden niet meer adequaat afgevoerd, er ontstaan vochtophopingen en celdegeneraties. Zuiver en vooral goed circulerend lymfevocht is een voorwaarde voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Manuele lymfedrainage kan dit natuurlijk proces herstellen.

Kijk voor meer informatie over de kracht van water ook  bij Masaru Emoto.

 

Drainage

Ons natuurlijk lymfedrainagesysteem is in staat om alles wat ons zelfgenezend vermogen in de weg staat op te ruimen, inclusief spanningen die emotionele onbalans veroorzaken, die op hun beurt lichamelijke klachten kunnen veroorzaken. Als het natuurlijk systeem niet optimaal werkt, kan manuele lymfedrainage helpen bij herstel van de doorstroom. Daarom pas ik bij paarden met een trauma of gedragsproblemen graag manuele lymfedrainage toe. Het effect is magisch.

Wanneer manuele lymfedrainage?

Manuele lymfedrainage (MLD) is een effectieve techniek om stagnaties in het lymfesysteem als gevolg van ziekte, verwondingen of stress te verhelpen of te beperken. De massage stimuleert de doorvoer van lymfevocht en versterkt daarmee het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Dat geldt voor mensen én paarden.

MLD werkt bij:

 • Vage/psychosomatische klachten

 • Verminderde weerstand

 • Gedragsproblemen

 • Onverwerkte traumatische gebeurtenissen

 • Het beleren van een paard

 • Algemene lichamelijke update

 • Verkoudheid en opgezette klieren

 • Niet goed genezende wonden

 • Herstel van ziekte

 • Na/bij medicatie

 • Na operatie

 • Spierproblemen

 • Stijve rug/achterhandproblemen

 • Peesontstekingen

 • Stalbenen

 • Hoefbevangenheid

 • Spierbevangenheid

Wanneer geen manuele lymfedrainage?

Wanneer kan je geen manuele lymfedrainage toepassen?

 

 

Door de rustige en op het oog eenvoudige massagebewegingen ziet MLD er ontspannen en veilig uit. Juist daarom is het belangrijk te weten dat (een niet goed uitgevoerde) lymfedrainage wel degelijk fysieke schade kan aanrichten.

 

In specifieke omstandigheden wordt MLD afgeraden. Zoals bij:

 • Cardiale decompensaties. Het hart gaat bij MLD harder werken door de enorme vochtverplaatsingen. Een  hart moet dat aankunnen.

 • Acute lokale, bacteriële infecties. Bij manuele lymfedrainage kunnen bacteriën uit een afgesloten gebied in het lichaam als het ware worden meegesleept. Daardoor zou de infectie zich kunnen verspreiden.

 • Droes

 • Onbehandelde kankerprocessen

 

Het is raadzaam bij een vermoeden van deze contra-indicaties deze door een dierenarts te laten uitsluiten alvorens met MLD te beginnen. Mocht in bepaalde gevallen toch manuele lymfedrainage wenselijk zijn, dan is het aan te bevelen om in samenwerking met een holistisch dierenarts een behandelplan op te stellen.

Wat is manuele lymfedrainage
Wanneer manuele lymfedrainage?
Wat doet het lymfestelsel?
Wanneer geen manuele lymfedrainage?
bottom of page